Hỗ Trợ Trực Tuyến

Tin Tức

Thi Thử Tiếng Anh B1 B2 Online Miễn Phí


Bài Thi Thử Tiếng Anh B1 B2 Online Môn ĐỌC HIỂU – VSTEP - Bậc 3-4-5

 

Thời gian: 60 phút ( vì là test trình độ của mình nên Anh/Chị căn thời gian làm bài đúng 60 phút)
Số câu hỏi: 40 - Tổng điểm: 10 ( Nhưng trong bài này là lấy số điểm/100 )


Bài Thi thử tiếng anh b1 b2 Môn NGHE HIỂU – VSTEP - Bậc 3-4-5

Thời gian: 40 phút ( vì là test trình độ của mình nên Anh/Chị căn thời gian làm bài đúng 40 phút)
Số câu hỏi: 35 - Tổng điểm: 10 ( Nhưng trong bài này là lấy số điểm/100 )
 

Luyện Thi Online Tiếng Anh B1 B2 Tại Nhà Uy Tín

Bài Thi Thử Tiếng Anh B1 B2 Môn VIẾT – VSTEP - Bậc 3-4-5

Thời gian: 60 phút ( vì là test trình độ của mình nên Anh/Chị căn thời gian làm bài đúng 40 phút)
Số câu hỏi: 2 - Tổng điểm: 10 ( Nhưng Bài thi của thí sinh sẽ được chấm và gửi mail điểm  )

 

Bài thi thử tiếng anh b1 b2 vstep online môn nói
Thời gian: 12 phút ( vì là test trình độ của mình nên Anh/Chị căn thời gian làm bài đúng 12 phút)
Số câu hỏi: 3 Part - Tổng điểm: 10 ( Nhưng Bài thi của thí sinh sẽ được chấm và gửi mail điểm  )

NHẤN VÀO LINK DƯỚI ĐỂ LÀM BÀI

https://forms.gle/8kVPze27ANWJuPc38
Lưu ý: các AC Học viên dùng điện thoại Ghi âm hoặc Quay Video từng Part rồi nhấn vào "Thêm tệp" và tải lên, hoăc trả lời bằng đánh máy các câu trả lời!
Lưu ý: Làm bài xong thí sinh nhấn vào núp " Gửi" để nộp bài.
Mọi hỗ trợ liên hệ: 0944.434.169

Các tin khác

Gọi ngay