Hỗ Trợ Trực Tuyến

Tin Tức

Thi Thử Tiếng Anh B1 B2 VSTEP Online Miễn Phí

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ THI TIẾNG ANH B1 B2 VSTEP ONLINE TRÊN TEST EDUALL VNBài Thi Thử Tiếng Anh B1 B2 Online Môn ĐỌC HIỂU – VSTEP - Bậc 3-4-5

 

Thời gian: 60 phút ( vì là test trình độ của mình nên Anh/Chị căn thời gian làm bài đúng 60 phút)
Số câu hỏi: 40 - Tổng điểm: 10 

 

Bài Thi thử tiếng anh b1 b2 Môn NGHE HIỂU – VSTEP - Bậc 3-4-5

Thời gian: 40 phút ( vì là test trình độ của mình nên Anh/Chị căn thời gian làm bài đúng 40 phút)
Số câu hỏi: 35 - Tổng điểm: 10 

Luyện Thi Online Tiếng Anh B1 B2 Tại Nhà Uy Tín

Bài Thi Thử Tiếng Anh B1 B2 Môn VIẾT – VSTEP - Bậc 3-4-5

Thời gian: 60 phút ( vì là test trình độ của mình nên Anh/Chị căn thời gian làm bài đúng 40 phút)
Số câu hỏi: 2 - Tổng điểm: 10 ( Nhưng Bài thi của thí sinh sẽ được chấm và gửi mail điểm  )

 

Bài thi thử tiếng anh b1 b2 vstep online môn nói
Thời gian: 12 phút ( vì là test trình độ của mình nên Anh/Chị căn thời gian làm bài đúng 12 phút)
Số câu hỏi: 3 Part - Tổng điểm: 10 ( Nhưng Bài thi của thí sinh sẽ được chấm và gửi mail điểm  )


HƯỚNG DẪN THI TIẾNG ANH B1 B2 VSTEP ONLINE TRÊN TEST EDUALL VN
 
NHẤN VÀO LINK DƯỚI ĐỂ LÀM BÀI

Hotline: 0868.029.179 (Cô Thùy) – 0868.169.179 (Cô Phi) - 0904.164.179 (Cô Lệ)

Các tin khác

Gọi ngay