Hỗ Trợ Trực Tuyến

Lịch Thi Mới

Lịch Thi B1 B2 Tiếng Anh ĐH Trà Vinh Năm 2020

Lịch thi đánh giá năng lực ngoại ngữ (dự kiến) tại Trường Đại học Trà Vinh trong năm 2020

10 Trường Được Tổ Chức Thi & Cấp Chứng Chỉ Tiếng Anh A2 B1 B2 C1 Năm 2019

Luyện Thi Tiếng Anh B1 B2 Đảm Bảo Đậu Ở Đâu Uy Tín

STT

Tháng

Ngày trong tháng

Thứ trong tuần

Bài thi bậc

Thời gian nộp hồ sơ
và chi phí thi

1

Tháng 4

25-26/04/2020

Thứ  7, CN

 3, 4

 18/04/2020

2

Tháng 5

23-24/05/2020

Thứ 7, CN

3, 4

16/05/2020

3

Tháng 7

25-26/07/2020

Thứ 7, CN

3, 4

18/07/2020

4

Tháng 8

22-23/08/2020

Thứ 6, 7, CN

 3, 4

15/08/2020

5

Tháng 9

26-27/9/2020

Thứ 6, 7, CN

3, 4

19/09/2020

6

Tháng 10 

24-25/10/2020

Thứ 7, CN

3, 4

17/010/2020

4

Tháng 11

28-29/11/2020

Thứ  7, CN

 3, 4

20/11/2020

5

Tháng 12

26-27/12/2020

Thứ  7, CN

3, 4

18/12/2020

Các tin khác

Gọi ngay