Hỗ Trợ Trực Tuyến

Lịch Thi Mới

Trường Đại Học Ngân Hàng TPHCM Được Cấp Ngoại Ngữ B1 B2

Trường Đại học Ngân hàng Tp. Hồ Chí Minh chính thức là trường Đại học thứ 12 trong cả nước được tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo khung năng lực 6 bậc dành cho Việt Nam

Ngày 20 tháng 02 năm 2020 Trường Đại học Ngân hàng Tp. Hồ Chí Minh nhận được công văn số 468/BGD ĐT- QLCL của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc cho phép Trường Đại học Ngân hàng Tp. Hồ Chí Minh tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo khung năng lực 6 bậc dành cho Việt Nam.

Trường Đại học Ngân hàng Tp. Hồ Chí Minh vinh dự là trường Đại học thứ 12 của cả nước và là trường Đại học thứ ba tại thành phố Hồ Chí Minh được Bộ Giáo dục & Đào tạo cho phép tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo khung năng lực 6 bậc dành cho Việt Nam. 


Việc tổ chức thi đánh giá năng lực Tiếng Anh theo Khung năng lực Ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam sẽ được Trường Đại học Ngân hàng Tp. Hồ Chí Minh triển khai thực hiện theo đúng các quy định trong Thông tư số 23/2017/TT-BGDĐT ngày 19/9/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
LUYỆN THI TIẾNG ANH B1 B2 CẤP TỐC- Đảm Bảo Đầu Ra

12 trường đại học, học viện được phép tổ chức thi và cấp chứng chỉ tiếng Anh theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc:

Trường đại học Ngoại ngữ (Đại học Quốc gia Hà Nội), Trường đại học Ngoại ngữ (Đại học Đà Nẵng), Trường đại học Ngoại ngữ (Đại học Huế), Trường đại học Sư phạm TP.HCM, Trường đại học Sư phạm Hà Nội, Trường đại học Hà Nội, Đại học Thái Nguyên, Trường đại học Cần Thơ, Trường đại học Vinh, Học viện An ninh nhân dân, Trường đại học Sài Gòn và Trường đại học Ngân hàng TP.HCM.

Link báo đăng: 
Báo Pháp Luật TP. HCM
https://plo.vn/xa-hoi/giao-duc/them-mot-truong-dh-duoc-to-chuc-thi-tieng-anh-theo-khung-6-bac-890940.html

Báo Tuổi trẻ
https://tuoitre.vn/truong-dai-hoc-thu-3-tai-tphcm-duoc-to-chuc-thi-nang-luc-ngoai-ngu-6-bac-20200220152613801.htm?gidzl=vN0dU75hLtNcQIz-V7TNUUzhANHZSmHvzMnuS6DpL7kWFYrnCdTTVALZS7OpUm0jf6v-8JUYB4a-TcnRSG

Báo Mới
https://baomoi.com/them-mot-truong-dh-duoc-to-chuc-thi-tieng-anh-theo-khung-6-bac/c/34035615.epi

Vietnamnet
https://vietnamnet.vn/vn/giao-duc/tuyen-sinh/them-mot-truong-dh-duoc-to-chuc-thi-cap-chung-chi-tieng-anh-618040.html

Bộ Giáo dục và Đào tạo
https://moet.gov.vn/giaoducquocdan/khao-thi-va-kiem-dinh-chat-luong-giao-duc/Pages/Default.aspx?ItemID=6500

Các tin khác

Gọi ngay