Hỗ Trợ Trực Tuyến

Lịch Thi Mới

Lịch thi tiếng anh B1 Trường Đại Học Ngân Hàng Thành phố Hồ Chí Minh 2020

Công văn số 548/2014/ĐHNN ngày 12/6/2014 của Trường Đại học Ngân Hàng TP.Hồ Chí Minh về việc đào tạo và cấp chứng chỉ ngoại ngữ sau Đại học Bộ Giáo dục và Đào tạo. Theo quy định tại Điều 9 và Điều 22 của thông tư số 05/2012/TT-BGDĐT ngày 15/02/2012 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ ban hành kèm theo Thông tư số 10/2009/TT-BGDĐT ngày 07/05/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh đủ điều kiện để tổ chức đào tạo và cấp chứng chỉ tiếng Anh tương đương cấp độ B1, B2 hoặc bậc 3/6, 4/6 theo Khung tham khảo Châu Âu chung về ngoại ngữ cho các học viên cao học và nghiên cứu sinh.

I. LỊCH THI TIẾNG ANH B1 (DỰ KIẾN 6 THÁNG CUỐI NĂM 2020)

STT Tháng Ngày thi dự kiến Ghi chú
1 Tháng 7 02, 03, 04  
2 Tháng 8 15, 16  
3 Tháng 9 12, 13  
4 Tháng 10 10, 11  
5 Tháng 11 07, 08  
6 Tháng 12 05, 06  & 29,30  

* Ghi chú: Lịch thi có thể thay đổi tùy theo tình hình thực tế

2. LỊCH THI CHI TIẾT (sẽ được cập nhật theo tháng)

KỲ THI THÁNG 11 VÀ DỰ KIẾN LỊCH THÁNG 12/2020

 

STT Ngày thi Cấp độ Thời gian thi Ghi chú
1 05/12/2020
06/12/2020
Tiếng Anh Bậc 2 (~A2)
Tiếng Anh Bậc 3, 4, 5 (~B1, B2, C1)
Ca sáng: 6:45 – 11:30
Ca chiều: 12:45 – 17:30
Thời hạn nhận hồ sơ ĐK thi đến hết 20/11/2020 (Trường sẽ ngưng nhận đăng ký thi trước 20/11/2020 nếu hết chỗ thi)
2
29/12/2020
30/12/2020
Tiếng Anh Bậc 2 (~A2)
Tiếng Anh Bậc 3, 4, 5 (~B1, B2, C1)
Ca sáng: 6:45 – 11:30
Ca chiều: 12:45 – 17:30
Thời hạn nhận hồ sơ ĐK thi đến hết 15/12/2020 (Trường sẽ ngưng nhận đăng ký thi trước 15/12/2020 nếu hết chỗ thi)
 

Đăng Ký Lớp Luyện Thi Tiếng Anh B1 B2 - Cam Kết Đầu Ra - Trong 2 Tuần

 

Hotline: 0868.029.179 (Cô Thùy) – 0868.169.179 (Cô Phi) - 0904.164.179 (Cô Lệ)

Các tin khác

Gọi ngay