Hỗ Trợ Trực Tuyến

Lịch Thi Mới

Lịch thi Tiếng Anh B1 B2 VSTEP - ĐH Ngân Hàng TPHCM Năm 2022

LỊCH THI DỰ KIẾN ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ THEO KHUNG NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ 6 BẬC DÙNG CHO VIỆT NAM NĂM 2022

STT

Tháng

Ngày thi dự kiến

Ghi chú

1

Tháng 1

15, 16

 

2

Tháng 2

19, 20

 

3

Tháng 3

12, 13

 

4

Tháng 4

02, 03 & 23, 24

 

5

Tháng 5

14, 15

 

6

Tháng 6

04, 05 & 18, 19

 

7

Tháng 7

09, 10 & 30, 31

 

8

Tháng 8

13, 14

 

9

Tháng 9

10, 11

 

10

Tháng 10

01, 02 & 22, 23

 

11

Tháng 11

12, 13

 

12

Tháng 12

03, 04 & 24, 25

 

* Ghi chú: Lịch thi có thể thay đổi tùy theo tình hình thực tế

Luyện Thi Tiếng Anh B1 B2 Vstep Cấp Tốc Đảm Bảo Đậu

2. LỊCH THI CHI TIẾT (sẽ được cập nhật theo tháng)

XEM TẠI ĐÂY: KỲ THI DỰ KIẾN LỊCH CÁC THÁNG 2022

Các tin khác

Gọi ngay