Hỗ Trợ Trực Tuyến

Lịch Thi Mới

Trường ĐH Cần Thơ dự kiến tổ chức ngày 17-19/4/2020 sẽ dời lịch thi đến ngày 15/5-17/5/2020

Kỳ thi ĐGNLNN trên máy tính tại Trường ĐH Cần Thơ dự kiến tổ chức ngày 17-19/4/2020 sẽ dời lịch thi đến ngày 15/5-17/5/2020.

THÔNG BÁO

Về việc lùi lịch tổ chức thi đánh giá năng lực ngoại ngữ tháng 04/2020

Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19;

Thực hiện Thông báo số 640/ĐHCT-KHTH ngày 31/3/2020 về việc thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19;

Trung tâm Đánh giá năng lực ngoại ngữ Trường Đại học Cần Thơ thông báo: Kỳ thi đánh giá năng lực ngoại ngữ trên máy tính theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam từ bậc 2 đến bậc 5 tổ chức từ ngày 17/4 đến 19/4/2020 sẽ lùi ngày tổ chức thi dự kiến sang ngày 15/5 đến 17/5/2020. Cụ thể như sau:

1. Thí sinh đăng ký ca thi sáng ngày 17/4/2020 (thứ sáu) sẽ chuyển sang ca thi sáng ngày 15/5/2020 (thứ sáu);

2. Thí sinh đăng ký ca thi chiều ngày 17/4/2020 (thứ sáu) sẽ chuyển sang ca thi chiều ngày 15/5/2020 (thứ sáu);

3. Thí sinh đăng ký ca thi sáng ngày 18/4/2020 (thứ bảy) sẽ chuyển sang ca thi sáng ngày 16/5/2020 (thứ bảy);

4. Thí sinh đăng ký ca thi chiều ngày 18/4/2020 (thứ bảy) sẽ chuyển sang ca thi chiều ngày 16/5/2020 (thứ bảy);

5. Thí sinh đăng ký ca thi sáng ngày 19/4/2020 (chủ nhật) sẽ chuyển sang ca thi sáng ngày 17/5/2020 (chủ nhật);

6. Thí sinh đăng ký ca thi chiều ngày 19/4/2020 (chủ nhật) sẽ chuyển sang ca thi chiều ngày 17/5/2020 (chủ nhật).

Rất mong thí sinh thông cảm cho sự thay đổi này. 

Trung tâm sẽ gởi Phiếu báo dự thi qua địa chỉ email của thí sinh trước ngày thi 03 ngày.

Các tin khác

Gọi ngay