Hỗ Trợ Trực Tuyến

Lịch Thi Mới

Thông Báo Đăng Ký Thi Tiếng Anh B1 B2 C1 Tháng 03/2020 - Trường Đại học Cần Thơ

Thời gian đăng ký thi ĐGNLNN 03/2020: từ Thứ Hai 24/02  đến 28/02/2020 tại Trung tâm Đánh giá năng lực ngoại ngữ Trường Đại học Cần Thơ.
Luyện Thi Tiếng Anh B1 B2 Đảm Bảo Đậu Ở Đâu Uy Tín

  1. Thời gian tổ chức thi:

Bài thi

Ca thi

Giờ thi

Ghi chú

Thí sinh thi bậc 3-5 chọn 1 trong 4 ca thi sau:

Ca 1: Sáng ngày 20/03/2020

7g00 – 11g00

- Trung tâm có thể đề nghị thí sinh đổi ca thi bằng cách gọi điện thoại hoặc gửi email đến thí sinh trước ngày 31/01/2020.

Ca 2: Chiều ngày 20/03/2020

13g00 – 17g00

Ca 1: Sáng ngày 21/03/2020

7g00 – 11g00

Ca 2: Chiều ngày 21/03/2020

13g00 – 17g00

Thí sinh thi bậc 2 chọn 1 trong 2 ca thi sau:

Ca 1: Sáng ngày 22/03/2020

7g00 – 10g00

Ca 2: Chiều ngày 22/03/2020

7g00 – 10g00

10 Trường Được Tổ Chức Thi & Cấp Chứng Chỉ Tiếng Anh A2 B1 B2 C1 Năm 2019

  1. Địa điểm thi:Tầng 3 Nhà học C2, Trường Đại học Cần Thơ (Phòng thi cụ thể nêu rõ trong phiếu báo dự thi).
  2. Hình thức thi: trên máy tính (tất cả 4 kỹ năng thi trong 01 buổi).
  3. Tổ chức hướng dẫn các bước làm bài thi trên máy tính Tổ chức vào ngày 15/03/2020 tại Hội trường 2, lầu 6 Nhà Điều hành Trường Đại học Cần Thơ.
  • Bài thi bậc 2: từ 7g30 đến 9g00;
  • Bài thi 3 bậc: từ 9g30 đến 11g00.

Luyện Thi Tiếng Anh B1 B2 Đảm Bảo Đậu Ở Đâu Uy Tín

Các tin khác

Gọi ngay