Hỗ Trợ Trực Tuyến

Lịch Thi Mới

Lịch thi Tiếng Anh B1 B2 - Đại Học Cần Thơ - Năm 2020

Lịch thi đánh giá năng lực ngoại ngữ (dự kiến) tại Trường Đại học Cần Thơ trong năm 2020 

10 Trường Được Tổ Chức Thi & Cấp Chứng Chỉ Tiếng Anh A2 B1 B2 C1 Năm 2019

Luyện Thi Tiếng Anh B1 B2 Đảm Bảo Đậu Ở Đâu Uy Tín

STT

Tháng

Ngày trong tháng

Thứ trong tuần

Bài thi bậc

Thời gian nộp hồ sơ và chi phí thi

1

Tháng 01

03, 04, 05

Thứ 6, 7, CN

2, 3, 4, 5

12/12/2019 - 20/12/2019

2

Tháng 02

14, 15, 16

Thứ 6, 7, CN

2, 3, 4, 5

13/01 - 17/01/2020

3

Tháng 03

20, 21, 22

Thứ 6, 7, CN

2, 3, 4, 5

24/02 - 28/02/2020

4

Tháng 04

17, 18, 19

Thứ 6, 7, CN

2, 3, 4, 5

16/03 - 20/03/2020

5

Tháng 05

15, 16, 17

Thứ 6, 7, CN

2, 3, 4, 5

20/04 - 24/04/2020

Các tin khác

Gọi ngay